Tietosuoja

Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste

 
 1. REKISTERINPITÄJÄ
  mManual Oy (Y-tunnus: 1042180-2)
  Lokaritie 4 26100 Rauma
  info ( at ) mmanual.fi www.mmanual.fi
 2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ
  info ( at ) mmanual.fi
  +358 40 8226 666
 3. REKISTERIN NIMI mManual Oy:n verkkosivujen rekisteri
 4. KÄYTTÖTARKOITUS Verkkosivujen rekisterin käyttötarkoituksena ei ole kerätä mitään kohdennettuja tietoja käyttäjästä. Rekisterin tietoja vierailijoista voidaan käyttää mManual Oy:n verkkosivuston kehittämiseen, tilastointiin ja kohdennetun sisällön luontiin järjestelmässä. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain (523/99) sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
 5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Henkilörekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: Vierailijan IP-osoite, vierailun ajankohta, selatut sivut, sivujen katseluajat, vierailijan selain.
 6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Verkkosivujen rekisterin tiedot ovat asiakkaan itsensä ilmoittamia. Henkilötiedot ovat milloin tahansa rekisteröityneen muokattavissa.
 7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE Asiakasrekisterin tiedot ovat vain mManual Oy:n käytössä. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tai yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, ellei perintään tai laskutukseen liittyvä asia tai lainsäädännön velvoite sitä vaadi. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET Rekisterin IT-järjestelmiin tallennetut tietokannat on suojattu huolellisesti. Tietokantoihin on pääsy vain avainhenkilöillä, joilta tietojen tarkasteluun vaaditaan vahva tunnistautuminen.